ELEMENTS of SCIENCE
(Medvode - Slovenja)

Revúca

Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovaška Šola se nahaja v mestu Revúca, obiskujejo pa jo tudi številni učenci iz okoliških vasi. Nahaja se na območju z omejenimi možnostmi za socialno-ekonomskih razlogov - naš okraj je eden izmed okrajev z najvišjo stopnjo brezposelnosti, ki se odraža v šolskem okolju, učenci imajo slab socilani status, veliko je odsotnosti od pouka, neustrezno je starševsko varstvo otrok, saj jih je veliko na delu v tujini, itd. Šolo obiskuje tudi veliko veliko učencev Romov, ki niso motivirani za učenje. Število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v naše šole razrede in zahtevajo poseben pristop učiteljev in sošolcev se je v zadnjem času precej povečalo. Šola se osredotoča na igranje gledaliških iger, učenje tujih jezikov in IKT spretnosti. Odprta je za nove izkušnje in znanje. Od drugih šol v mestu se razlikuje po tem, da nimamo v nižjih razredih nimamo ocen pri pouku, oziroma ocenjujemo z opisnimi ocenami. Naše izkušnje s prvim Comenius projektom so bile zelo dobre, projekt je imel močan vpliv na učence in učitelje. Z udeležbo na drugem mednarodnem projektu želimo pomagati drugim učencem, da povečajo njihovo motivacijo za učenje tujih jezikov, vendar ne samo to, temveč tudi za naravoslovje. V mednarodnem sodelovanju med šolami vidimo velik pomen, predvsem pa sodelovanje razvija različne sposobnosti učencev. S tem projektom želimo spodbuditi učence in povečati njihovo zanimanje za naravoslovne predmete, ki so sedaj večinoma dokaj nepriljubljeni. Kot koordinatorka bo vlogo naše šole, da zagotovimo nemoteno delovanje projekta - da bodo dejavnosti potekale kot je bilo načrtovano, da ohranimo komunikacijo med učenci, učitelji in starši, ter da se držimo rokov, ki smo si jih v partnerstvu zadali. Prav tako bomo pripravili letak projekta, ki bo informiral vse udeležence projekta (učence, učitelje in starše), o delu,ki ga želimoopraviti. Vse partnerskeh šole bomo v projektu imele enakopravno vlogo pri razvoju vseh projektnih dejavnosti in mobilnosti ter zagotovili bomo, da bodo vsem učencem, staršem in osebju podana kar največja možnost sodelovanja v vseh delih projekta.

http://zsibzochare.edupage.org


Home page | Contact | Site Map | | Statistics | visits: 131100

Site created with SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC