ELEMENTS of SCIENCE
(Medvode - Slovenja)

Meldrum

Meldrum School , Aberdeenshire, SCOTLAND

Meldrumska šola je sicer v manjšem mestu, Meldrumu, a jo obiskuje veliko učencev iz okoliških vasi. Hitro rastoče prebivalstvo vasi vse bolj meša strukturo učencev. Kot posledica tega se “značaj” šole spreminja iz tradicionalno vaške v mestno šolo. V šolo je vpisanih tudi precej učencev s posebnimi potrebami, približno 30 učencev, od avtistov do takih z zmernimi učnimi težavami. Smiselno vključujeno in integriramo vse naše učence in jim sproti prilagajamo naše učne načrte in kurikulume. V evropskih partnerskih dejavnostih vidimo ključ za vgrajevanje medkulturnega dialoga in evropskega državljanstva znotraj naših učnih načrtov. Menimo, da bo evropska/mednarodna razsežnost okrepila šolski etos - spodbujala pozitivna stališča, vrednote in vzajemno spoštovanja; pripomogla bo k razvoju kakovosti učenja in poučevanja za otroke in osebje, ter spodbudila tesnejše sodelovanje staršev pri vseh vidikih učenja otrok in življenje šole. Verjamemo, da bo mednarodna razsežnost povečala motivacijo otrok za učenje in zagotovila razvoj njihovih spretnosti. Kot pri vseh partnerskih šolah v projektu, bomo imeli enako vlogo pri razvoju vseh projektnih dejavnosti in mobilnosti. Zavezali smo se, da bomo zagotovili za vse učence, starše in osebje kar najboljše možnosti, da sodelujejo v vseh delih projekta. Ker smo bili v prejšnjem projektu koordinatorska šola, (Comenius - Puzzled Europe - 2007-2009), smo se strinjali, da bodo naši partnerji v projektu tokrat koordinatorji in tako zagotovili skupne zaključke, vso ustrezno dokumentacijo, kot so predlogi za partnerstvo, zapisniki projektnih sestankov, vmesno in na končno poročilo itd

http://www.meldrum-pri.aberdeenshire.sch.uk/


Home page | Contact | Site Map | | Statistics | visits: 133906

Site created with SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC