ELEMENTS of SCIENCE
(Medvode - Slovenja)

Medvode

Osnovna šola Preska, Medvode, SLOVENJA

Description

Naša šola je primestna, nahaja se v bližini glavnega mesta Ljubljane. Območje Medvod je bilo močno industrijalizirano še ne dolgo nazaj. V Medvodah je bilo zaposlenih veliko ljudi, ki so prišli iz republik bivše Jugoslavije, tu so se tudi naselili. Njihovi potomci imajo še vedno v povprečju nekoliko nižjo izobrazbo in nižji socialni status. Po drugi strani pa imamo veliko učencev iz podeželskega okolja. Tudi ti so običajno socialno šibkejši. Naši učitelji in učenci želijo, da se pridružimo veliki evropski družini. V prejšnjem projektu, smo se srečali z kolegi iz drugih držav in radi bi nadaljevali s tem načinom dela. Tudi naši učenci in njihovi starši so bili zelo zadovoljni s projektom in so pogosto postavljali vprašanje ali bomo tako delo nadaljevali. S projektom, ki smo si ga zastavili, bomo še posebej spodbujali navdušenje učencev za raziskovanje, naravoslovje in eksperimentiranje. Želimo spodbujati raziskovanje in razlaganje naravnih pojavov, in kolikor je mogoče čim več učencev navdušiti za nadaljevanje študija v naravoslovno-tehničnih smereh. Želimo jim, da se srečujejo z različnimi kulturami, da se s tem začno zavedati nujnosti učenja tujih jezikov in se usposobiti za uporabo informacijskih tehnologij (IKT). Naša želja je tudi, da bi tudi učenci iz socialno šibkejših družin dobili priložnost za potovanja v druge evropske države.

Video


download : slovenia.mp4
Home page | Contact | Site Map | | Statistics | visits: 129442

Site created with SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC